Video qalereyası

3 ay 5 kg Agciyer Arteriya stenozlu xəstəyə Pulmonar Balon Valvuloplastikası

Naxçıvanda 6 ay 8 kg Agciyer Arteriya stenozlu xəstəyə Pulmonar Balon Valvuloplastikası

Ağciyər Arteriyanın Qapaqsal darlığın balon valvuloplastikası

1.5 yaş 11 kg Agciyer Arteriya stenozlu xəstəyə Pulmonar Balon Valvuloplastikası

3 yaş 13 kg Agciyer Arteriya stenozlu xəstəyə Pulmonar Balon Valvuloplastikası

7 yaş 34 kg Agciyer Arteriya stenozlu xəstəyə Pulmonar Balon Valvuloplastikası

9 yaş 24 kg Agciyer Arteriya stenozlu xəstəyə Pulmonar Balon Valvuloplastikası

Açıq Arterial Axacağın D.Coil ilə bağlanması

8 ay 7 kg xəstəyə Acıg Arteriyal axacagın Detachable Coil ile baglanması

2 yaş 12 kg xəstəyə Acıg Arteriyal axacagın Detachable Coil ile baglanması

4.5 yaş 12 kg xəstəyə Acıg Arteriyal axacagın Detachable Coil ile baglanması

8 yaş 38 kg xəstəyə Acıg Arteriyal axacagın Detachable Coil ile baglanması

2 yaş 11 kg xəstəyə Acıg Arteriyal axacagın ADO ilə baglanması

2.5 yaş 13 kg xəstəyə Acıg Arteriyal axacagın ADO ilə baglanması

3 yaş 10 kg xəstəyə Acıg Arteriyal axacagın ADO ilə baglanması

4 yaş 15 kg xəstəyə Acıg Arteriyal axacagın ADO ilə baglanması

Açıq Arteriyal Axacağın ADO ilə bağlanması

10 yaş 28 kg xəstəyə Acıg Arteriyal axacagın ADO ilə baglanması

2 yaş 12 kg xəstəyə Aorta Stenozlu Xesteye Aorta Balon Valvuloplastika Mudaxilesi

4 yaş 12 kg xəstəyə Naxcivan Muxtar Respublikasında Aorta Balon Valvuloplastikası

6 ay 8 kg Sag mədəcik cıxış yoluna stent implantasiyası

6 yaş 25 kg xəstəyə Qulagciglar Arasi Çeperin baglanması

10 yaş 44 kq Xəstə Qulaqcıqlar Arası Çəpər defektin bağlanması

Kombine urek qusurlu 5 yaş 20 kg Qulagcıglararası ceperin defekti ve Agciyer Arteriya stenozlu xest