Əməliyyat videoları

Pulmonar Balon Valvuloplastikası

Pulmonar Balon Valvuloplastikası

Pulmonar Balon Valvuloplastikası

Pulmonar Balon Valvuloplastikası

Pulmonar balon valvulplastikası

 

Pulmonar balon valvulplastikası

Aorta Balon Valvuloplastikası

Aorta qapaq stenozu,bikuspit aorta və sol mədəcik hipertrofik diqanozu

Aorta Koartasiyası

Arterial axacaq (PDA) diaqnozu

Arterial axacaq (PDA) diaqnozu

Açıq Arteriya Axacağın Detachable Coil ilə bağlanması

Qulaqcıqlar arası Çəpər defekti

Qulaqcıqlar arası Çəpər defekti