Aorta Qapağın Balon Valvuloplastikası

Aorta Qapağın Balon Valvuloplastikası

Aorta stenozu nədir?

Ürəyin sol mədəcik ilə ana arteriya olan aorta arasında aorta qapağı yerleşir. Ürəyin yıgılması ilə aorta qapağı açılır və oksigendən zəngin qan aorta atılır. Qapaq sahəsi normalda 2,5 sm2 dir. Bu sahədə 1/3 nisbətində daralma (stenoz) olursa qanın bədənə pompalanması çətinləşəcək. Aorta stenozu uşaqlarda görülən ikinci ən tez (% 4-7) siyanotik anadangəlmə ürək xəstəliyi səbəbidir. Aorta qapağının funksiyası anadangelmə və sonradan qazanılmış xəstəliklər səbəbiylə pozula bilər.

Aorta qapağında üç ədəd taylar vardır. Aortanın anadangəlmə darlığında qapaq üzərində qalın və sərt tək bir tay (uniküspid) və ya iki tay (biküspid) bilər. Qapağın daha alt hissəsindən qaynaqlana kimi (subaortik stenoz: Hipertrofik obstructive kardiyomiyopati və ya qişalı, band tipi), qapağın üstündə (Supraaortik stenoz) aorta damarında (valvüler: ən tez tip) da görülə bilər

Aorta qapaq stenozunda balon valvuloplastikası yeni doğulmuş körpələr və xəstə uşaqlarda bir çox texnika ilə  tətbiq olunmuşdur.Ümumiyyətlə nəticələr cərrahi valvotomiyanın nəticələrinə oxşardır. Xəstələrin çoxunda qradiyent təxminən 50 % nisbətində azalmışdır və xəstələrin 90 %-də qradiyent 50 mmHg-nin altına düşmüşdür. Ancaq cərrahi valvotomiyada olduğu kimi aortik çatışmazlıq da geniş yayılmışdır və  buna orta dərəcədə və ağır çatışmazlığı olan xəstələrin təxminən 10%-də rast gəlinmişdir. Bununla birlikdə uyğun ölçüdə balondan istifadə edilməsi ilə çatışmazlıq faktlarında əhəmiyyətli dərəcədə azalma olmuşdur.

Aorta balon valvuloplastika əməliyyatında ölüm faktı da göstərilir, ancaq cərrahi valvotomiyaya görə daha azdır. Xəstələrin təxminən 25%-də mikro fəsadlar müşahidə edilmişdir (29). Ən geniş yayılmış fəsad müdaxilə edilən ayaqda nəbzin müvəqqəti dayanmasıdır. Cüt balon və yəni aşağı profilli balonların istifadəsi ağırlaşma nisbətini azaldır. Kritik yeni doğulmuş uşaqlarda qısa müddətli nəticələr cərrahi nəticələrlə eynidir.Yeni doğulmuş uşaqlar xaricində aorta balon valvuloplastika tətbiq olunan əməliyyatlarda ölüm faktı müəyyən olunmamışdır və əməliyyatdan 7 il sonra xəstələrin 93 % aortik qapaq dəyişilməsi edilmədən həyatlarına davam edirlər.