Aorta Koarktasiyası Olan Xəstələrə Stent İmplantasiyası

Aorta Koarktasiyası Olan Xəstələrə Stent İmplantasiyası

 AORTA KOARKTASİYASI NƏDİR?

Ürəkdən çıxan və oksigeni yüksək olan qanı orqanizmə daşıyan ən böyük damarımız aortadır. Bu damar, ürəyin sol mədəcikdən çıxdıqdan sonra baş və boyunda aid damar budaqlarını verir və ən son normalda sol qola gedən arteriya qövsü ayrılır. Aorta koarktasyonu adətən aorta gövsü (arkus aortaya) axırından və sol qoldamarının çıxımından dərhal sonra aortada baş verən potaloji bir haldır. Bəzən aorta qövsü, ya da nadir hallarda daha alt təbəqələrdə daralmış olur. Xəstəliyə aorta qapağın darlığı qüsuru da müşayiət edilə bilər. Xəstələrdə yeni dogulmuş uşaqlıq dövründə ağciyər hipertenziyası aşkar edilirkən irəli yaşlarda yüksək qan təzyiqi, ürəy döyüntüsü sayısında artıma və ürək çatmamazlığı kimi problemlər ortaya çıxır.

AORTA KOARKTASİYASININ MÜALİCƏSİ NECƏDİR?

Klassik üsul cərrahı olub adətən yenidoğan körpələrdə və əksəriyyətlə ilk 3 aya qədər bu üsula üstünlük verilir. Əgər darlıq uzun bir bölgəni əhatə edirsə, ya da əlavə başqa ürək qüsuruda varsa cərrahi üsul daha əlverişli üsul olacaqdır. Ancaq aorta koartasiyasiyalı seqmentin qısa bir darlıqdırsa, xəstələrdə balon valvuloplastikası ilə genişləndirmək erkən yaşlarda da tətbiq oluna bilər.

AORTA KOARKTASİYASINA VƏ  STENT

Əgər xəstə orta hesabla çəkisi 20-25 kqmı keçibsə və çox uzun bir bölgədə darlıq yoxsa stent implantasyonu ilk seçim ola bilər. Bu üsulla qasıq arteriyasından daxil olunduqdan sonra koartasiyalı nahiyəyə darlığı açmaq kimi stent (metal qəfəs) yerləşdirilir. Stent çox müxtəlif çeşidli materiallardan edilir. Ən çox istifadə edilənləri platin, nikel və poladdır. Darlıq yerinə xüsusi avadanlıqlar içində  bir balona yüklənmiş olan stent, pataloji nahiyəyə tam yerləşdirildikdən sonra xəstəliyin tələb etdiyi bölgədə xüsusi avadanlıqlarla balon lazımı təzyiqlə şişirdilib stent implantasiyası həyata keçirildikdən sonra şişirilmiş balon boşaldılaraq çıxardılır və stend həmin bölgədə qalmış olur.

STENT YENİDƏN DARALIR MI?

Bəli bu mümkündür. Ancaq adətən xəstənin çəkisi 30 kq üzərində ikən əvvəlcə taxılan stent daralıbsa yenidən balon valvuloplastika metodu ilə lazımlı ölçülərə qədər ölçülərə qədər genişləndirmək olar.