Ağciyər Arteriyası Qapağın Perforasiyası

Ağciyər Arteriyası Qapağın Perforasiyası

 Xüsusilə intakt ventikulyar septumlu ağciyər atreziyalı anadangəlmə ürək qüsurlu körpələrdə ağciyər arteriya qapağı (ağciyər qapaq) var olmaqla membranı bir şəkildə bağlıdır. Bu xəstələrdə klassik cərrahi üsulla qapağın deşilməsi əməliyyatı və şunt lazımdır.

 Alternativ olaraq ağciyər atreziyalı olan qapaq adətən radyofrekans enerji istifadə edilərək dələrək qapaq balon valvuloplastika üsulu ilə genişləndirilə bilər. Bu proses zamanı körpəyə acıq ürək əməliyyatı aparılması  lazım deyil. Həmçinin lazım olarsa xəstəyə PDA’nın (Açıq arterial axacaq) stendləşməsi prosesi də eyni seansda həyata keçirilə bilər.