Video Qalereyası

 • Naxçıvanda 6 ay 8 kg Agciyer Arteriya stenozlu xəstəyə Pulmonar Balon Valvuloplastikası

 • Ağciyər Arteriyanın Qapaqsal darlığın balon valvuloplastikası

 • 1.5 yaş 11 kg Agciyer Arteriya stenozlu xəstəyə Pulmonar Balon Valvuloplastikası

 • 3 yaş 13 kg Agciyer Arteriya stenozlu xəstəyə Pulmonar Balon Valvuloplastikası

 • 7 yaş 34 kg Agciyer Arteriya stenozlu xəstəyə Pulmonar Balon Valvuloplastikası

 • 9 yaş 24 kg Agciyer Arteriya stenozlu xəstəyə Pulmonar Balon Valvuloplastikası

 • Açıq Arterial Axacağın D.Coil ilə bağlanması

 • 8 ay 7 kg xəstəyə Acıg Arteriyal axacagın Detachable Coil ile baglanması

 • 2 yaş 12 kg xəstəyə Acıg Arteriyal axacagın Detachable Coil ile baglanması

 • 4.5 yaş 12 kg xəstəyə Acıg Arteriyal axacagın Detachable Coil ile baglanması

 • 8 yaş 38 kg xəstəyə Acıg Arteriyal axacagın Detachable Coil ile baglanması

 • 2 yaş 11 kg xəstəyə Acıg Arteriyal axacagın ADO ilə baglanması

 • 2.5 yaş 13 kg xəstəyə Acıg Arteriyal axacagın ADO ilə baglanması

 • 3 yaş 10 kg xəstəyə Acıg Arteriyal axacagın ADO ilə baglanması

 • 4 yaş 15 kg xəstəyə Acıg Arteriyal axacagın ADO ilə baglanması

 • Açıq Arteriyal Axacağın ADO ilə bağlanması

 • 10 yaş 28 kg xəstəyə Acıg Arteriyal axacagın ADO ilə baglanması

 • 2 yaş 12 kg xəstəyə Aorta Stenozlu Xesteye Aorta Balon Valvuloplastika Mudaxilesi

 • 4 yaş 12 kg xəstəyə Naxcivan Muxtar Respublikasında Aorta Balon Valvuloplastikası

 • 6 ay 8 kg Sag mədəcik cıxış yoluna stent implantasiyası

 • 6 yaş 25 kg xəstəyə Qulagciglar Arasi Çeperin baglanması

 • 10 yaş 44 kq Xəstə Qulaqcıqlar Arası Çəpər defektin bağlanması

 • Kombine urek qusurlu 5 yaş 20 kg Qulagcıglararası ceperin defekti ve Agciyer Arteriya stenozlu xest

 • Ağciyər arteriyasının klapanlı stenozu